Veckobrev

Hej!

Nu är det dags för årsmöte i vår förening SeniorNet Danderyd. Efter ett par år med Zoom-möten samlas vi denna gång på det gamla hederliga sättet ”face to face”. Mötet äger rum onsdagen den 27 april 2022 kl 15.00. Platsen är Edsviksvägen 1A, i restaurangen på bottenvåningen. Vi dricker kaffe efteråt.

Före de formella årsmötesförhandlingarna kommer kommunalrådet Hanna Bocander att berätta lite om vad som pågår i Danderyds kommun. Det kan handla om vad kommunen gör och planerar att göra för att minska ”den digitala klyftan”. Många seniorer känner sig utanför. Kurser som kommunen initierat har varit mycket uppskattade. Hur gå vidare med detta?

Kevingehuset planeras bli ett s k trygghetsboende. Många undrar vad detta innebär. Nyfikenheten är också stor när det gäller planerna för ett äldreboende i kvarteret Ginnungagap. När kommer man igång? Hur är läget i Danderyd när det gäller flyktingar från Ukraina? Åtskilligt att prata om och därtill kommer alla de frågor och ämnen som Du vill ha svar på eller veta mer om!

Den formella kallelsen med dagordning bifogas i särskild fil Kallelse årsmöte 2022.

 

Välkomna!

Rolf