Veckobrev

Hej!
Den usla pandemin har sedan länge hindrat oss från att träffas ”face to Face”. Några av oss har dock setts vid de supportmöten via Zoom som genomförts. Men även den verksamheten går nu på lågvarv över sommaren. Det som händer nu är att styrelsen fortsätter att jobba för att finna former för att nå fram till de seniorer som inte vet att SeniorNet finns eller är tveksamma till nyttan av att vara med i gänget. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som över sommaren kommer att diskutera och till hösten lägga fram förslag till hur vi skall ”marknadsföra” oss. Det skall bli spännande att se vad den kommer fram till. Har du själv någon idé? Skriv gärna till oss på adressen info@seniornetdanderyd.se.

Vår huvudorganisation SeniorNet Sweden har presenterat en verksamhetsplan för 2021. Det är ett ambitiöst dokument med massor av förslag om vad man centralt avser jobba med. Gå gärna in på webbplatsen https://seniornet.se och läs mer.

SeniorNet Sweden har i dagarna också sänt ut ett pressmeddelande till lokalklubbarna.

Vi möts efter sommaren och till dess

GLAD MIDSOMMAR

Styrelsen

 

Digitala-gruppmoten-Zoom