Lära sig cykla

2012-11-12 rev 2013-02-15
/ao

Att cykla

Att cykla ser ju egentligen omöjligt ut – två hjul efter varandra och inget stöd!?
Ändå lär sig varenda unge att cykla på en liten stund. På samma sätt kan det verka omöjligt att lära sig använda en dator och t ex Internet. Ändå lär sig varenda unge det på en liten stund. Det är alltså inte för att det är svårt att lära sig som gör att äldre inte använder datorer och Internet. Det är snarare för att man är rädd för det nya.

Vi vet det, säger Börje Klingvall som är ordförande i SeniorNet Danderyd. Det var därför SeniorNet en gång bildades. Och det är därför vi erbjuder en lugn och avspänd miljö när vi hjälper lite äldre att komma igång med att använda en dator och att utnyttja Internet.

Måste man?

Men måste man som senior verkligen ta till sig det här med datorer och allt som hör till? Nej, givetvis inte, svarar Börje. Men när du väl kan det, så har du en väldigt stor nytta av all denna nya teknik för information och kommunikation. Man kan nog säga att livet blir lite enklare när man kan ta datorn i sin tjänst. Låt mig förklara så kan du bestämma hur du vill göra sen:

God pedagogik bygger i stort på principen att man utgår från vad som är känt för eleven och vidare till det okända, det nya. Det ger en trygg väg framåt. Men innan datorerna och Internet kom så fanns det egentligen ingenting liknande
.
Allt detta var okänt för oss. Och så är det fortfarande för många seniorer, man har ingenting i bagaget som på ett naturligt sätt leder fram till förståelse för behoven att använda datateknik. Då är den enklaste utvägen att säga nej. Jag vill inte för jag begriper inte (särskilt om ett 10-årigt barnbarn någon gång iklätt sig rollen som tillfällig, blixtsnabb lärare).

Man faller inte av stolen

Man faller inte av stolen om man gör fel på en dator. Datorn går inte sönder och exploderar definitivt inte om du trycker på fel knapp. Stäng av den om du kör fast totalt och starta om den igen när du har lugnat ner dig. Ett bra sätt att komma förbi nybörjarfelen är att komma med i SeniorNet här i Danderyd. Prata med oss och träna på våra datorer. Alla handledare är betydligt äldre än 10 år, det kan jag försäkra. Dessutom är vi vana vid att eleverna kan vara bra mycket äldre än vi själva. Dessutom har vi har änglars tålamod, avslutar Börje.

SeniorNet finns i Kevinge Äldreboende, Edsviksvägen 1A. Ring gärna ordföranden 08-622 52 52 eller informatören 08-75819 89