Styrelsen

Per Eriksson
Ordförande
Bild på ordföranden Per Eriksson
per.eriksson38@telia.com

Ulf Bennetter
vice ordförande
ulf
ulf.bennetter@bennetter.se

Rolf Kilander
Sekreterare, veckobrev, medlemsregistret


rolf.kilander@gmail.com

Göran Bjugård
Kassör, materialförvaltare

goran_just
goran.bjugard@gmail.com

Carin Bluhme
Ledamot, Arkivarie

carin.bluhme@telia.com

Sonja Rendert
Ledamot

sonja.rendert@gmail.com

Marianne Pettersson
Suppleant


marianne.g.pettersson@gmail.com

Kerstin Staaf
suppleant, ansvarig för marknadsföring


akerstin.staaf@gmail.com

Monica Trollsås
suppleant


moni.trollsas@icloud.com