Styrelsen

Marianne Pettersson
Ordförande


marianne.g.pettersson@gmail.com

Börje Klingvall
vice ordförande
borje
borje.klingvall@telia.com

Sven Norén
Kassör, arkivarie
Sven
sven.r.noren@gmail.com

Vakant
Sekreterare, veckobrev, medlemsregistret,

Ulf Bennetter
Ledamot

ulf

ulf.bennetter@bennetter.se

Göran Bjugård
Ledamot, materialförvaltare

goran_just

goran.bjugard@telia.com

Hans Blomberg
Ledamot

hans.blomberg@bwkonsult.se

Kerstin Staaf
suppleant

akerstin.staaf@gmail.com