Våra vänner

Mörbygårdens vänner
Vi samarbetar med Mörbygårdens Vänner (MGV) på Edsviksvägen 1 A i
Danderyd. MGV är en ideell förening för pensionärer, som där har
möjlighet att använda sina färdigheter i träslöjd, vävning,
bokbinderi, bridge, data etc, till nytta och nöje. Vår egen datorverksamhet
har en liknande inriktning och vi vill uttrycka vår stora tacksamhet
för vårt samarbete.

Danderyds kommun (socialkontoret) som vi får visst årligt bidrag från.

danderydlogo

 

Säkerhetsföretaget F-secure har skänkt antiviruslicenserna till våra datorer i surflokalen för åren 2003 t o m 2014.
f-secure

Företaget Funka nu har ställt upp med föreläsare om webbplatsers tillgänglighet
funkalogo

Surflokalens Windows- och Officelicenser har skänkts av Microsoft.
SeniorNet Danderyds handledare har också fått licenser för att kunna
lära sig programmen inför surf- och tematräffar 
mslogo

 

Gratis banktjänster för föreningen
loggaSEB

 

Vi arrangerar vissa tematräffar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan