Kontakt

SeniorNet Danderyd är en ideell dataklubb ansluten till riksföreningen
SeniorNet Sweden, som idag har 8.500 medlemmar fördelade på drygt 40 klubbar på olika orter i Sverige. Medlemsavgiften är 250 kr per år. Av dessa medel återgår 150 kr till klubben.

Klubben ger handledning i grundläggande datakunskap. Medlemsavgiften administreras av SeniorNet Sweden som skickar ut medlemsbrevet och avier.