Minnesanteckningar av Marianne Pettersson ordförande Stämmodeltagarna strömmade in redan före klockan 14.00 för registrering och kaffe med en smörgås. Jag kände igen en handfull av de 86 röstberättigade från 21 klubbar. Mötesordföranden John-Eric Ericsson från Upplands Väsby inledde stämman klockan …

SeniorNet Swedens årsstämma 7 april 2017 klockan 14.00-19.00 Läs mer »