Månad: februari 2017

Bilder från vår verksamhet

SENIORNET DANDERYDS BILDANDE

2017-02-06 Solveig Engdahl 1996 skapades SeniorNet Sweden efter förebild från USA. En av grundarna var Tomas Ohlin. Jag kände Tomas ytligt från tidigt 60-tal då han spelade i Blåsorkestern Kårsdraget (Stockholms Universitets studentorkester) vilket också min bror gjorde. Tomas hade

Märkt med:

Hur jag vande mig vid att arbeta med datorn

Skapad av Margareta Karlin Min bakgrund: Nästan hela mitt yrkesliv har jag ägnat åt Polisen. Jag började 1973 som översättare på Interpol. I bagaget hade jag förutom mina betyg i franska och tyska från min högskoleexamen även en sekreterarexamen från

Märkt med:
Top