Aktuellt

Med anledning det nya coronaviruset och den ökande smittorisken håller SeniorNet Danderyd all verksamhet stängd från och med fredagen den 13 mars 2020. Vi återkommer så snart risken har avklingat.

Årsmötet hölls den 10 juni 2020. P g a läget med coronan träffades vi på distans med hjälp av videosystem (Zoom). Se årsmötesprotokoll.

Se vårterminens schema. Välkomna!

Senaste presentationen

Bild från tematräff den 18 november 2019
Max Sokoleski berättar vid tematräffen den 18 november 2019 om hur han använder iPhone/iPad

Foto: Göran B

Protokollet från senaste styrelsemötet

Fler handledare/instruktörer

Datorträning nov 2019
  • Vi behöver fler instruktörer och handledare! Att vara surfvärd är en tacksam och rolig uppgift och innebär att hjälpa våra medlemmar i deras första kontakter med Internet, e-post, ordbehandling etc. Medlemmar som har viss datorvana och som vill hjälpa till vid några surf- och/eller tematräffar är mycket välkomna. Om Du tycker att det skulle vara trevligt att jobba mera med SeniorNet Danderyd så hör gärna av dig till vår ordförande.