Styrelsen

Marianne Pettersson
Ordförande


marianne.g.pettersson@gmail.com

Börje Klingvall
vice ordförande
borje
borje.klingvall@telia.com

Sven Norén
Kassör, arkivarie
Sven
sven.r.noren@gmail.com

Margareta Karlin
Sekreterare

MagganK
maggan.karlin@gmail.com

Ingrid Kärnekull
ledamot, veckobrev

Ingrid
ingwej@tele2.se

Ulf Bennetter
Ledamot

ulf

ulf.bennetter@bennetter.se

Göran Bjugård
Ledamot, materialförvaltare

goran_just

goran.bjugard@telia.com

Hans Blomberg
Suppleant

hans.blomberg@bwkonsult.se